Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 69259
Tổng truy cập : 57,998

Tin tức

Công bố 60 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ (22/07/2016)

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN). Theo danh mục kèm theo Quyết định này, có 60 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&CN, trong đó có 39 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động KH&CN; 07 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ và 11 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Sở KH&CN thành phố Hải Phòng. 

Quyết định cũng ban hành kèm theo danh mục 36 thủ tục hành chính cũ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&CN (theo Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 13/2/2015) bị bãi bỏ.

Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính mới sẽ được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử Sở KH&CN Hải Phòng, Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, tại các phòng và đơn vị liên quan thuộc Sở KH&CN thành phố Hải Phòng nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân khi giải quyết các công việc liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở.

Tải nội dung Quyết định số 1394/QĐ-UBND tại đây.

 

P.V