Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 242
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Đại hội Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2017 - 2022 (26/12/2017)

Được sự đồng ý của Đảng ủy Cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), ngày 23/12, Công đoàn Sở KH&CN tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022, nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Thị Thơ - Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố, ban Giám đốc Sở KH&CN và toàn bộ đoàn viên công đoàn Sở KH&CN.

Công đoàn Sở KH&CN hiện có 6 công đoàn bộ phận trực thuộc với tổng số 185 đoàn viên, trong đó có 91 đoàn viên nữ (chiếm 49,2%). Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017,  dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Sở, sự chỉ đạo và hướng dẫn của Công đoàn viên chức thành phố, Ban chấp hành Công đoàn Sở đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể các đơn vị phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, như: Tham gia quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, lao động; tuyên truyền giáo dục đoàn viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn; Xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh; Đẩy mạnh hoạt động nữ công… Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn có những tồn tại, đó là: công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới tổ chức; Một bộ phận cán bộ Công đoàn trình độ, năng lực, kỹ năng chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của cán bộ công chức và hoạt động công đoàn, tinh thần trách nhiệm còn hạn chế…

Đại diện lãnh đạo Sở chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 9 đồng chí. Cùng với đó, trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh việc khắc phục hạn chế; Công đoàn Sở KH&CN sẽ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Cán bộ công chức với Ngày làm việc hiệu quả” và xây dựng người cán bộ “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức vững mạnh; Thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ công chức viên chức, người lao động; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế…

Hoàng Dũng