Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 177
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới xã Tiền Phong (10/12/2017)

Chiều ngày 06/12/2017, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã diễn ra Hội nghị tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả xây dựng mô hình ứng dụng phân bón A5 trong sản xuất lúa TBR225; mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học Neo-Polymic xử lý môi trường ao nuôi trồng thủy sản tại xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo do ông Vũ Bá Ngọc - chủ tịch UBND xã làm chủ nhiệm đề tài.

Mô hình ứng dụng sử dụng phân bón A5 cho cây lúa tại xã Tiền Phong.

Sau khi nhận chuyển giao mô hình ứng dụng từ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN thành phố Hải Phòng, quá trình triển khai tại địa phương đã hoàn thành mục tiêu, nội dung, quy mô so với yêu cầu đặt ra. Cụ thể đã triển khai thực nghiệm mô hình ứng dụng phân bón A5 trong sản xuất lúa TBR225 vụ xuân năm 2017 với quy mô 05 ha tại thôn An Lạc đạt 37,1 tấn lúa. Lợi nhuận thu được của mô hình so với đối chứng không phun phân bón A5 là 11,7 triệu đồng.

Với mô hình ứng dụng chế phẩm Neo-Polymic xử lý môi trường ao nuôi trồng thủy sản, thực nghiệm trên diện tích 10.000 m² tại 02 hộ nuôi thôn Linh Đông. Đối tượng nuôi chính là cá trôi, trắm cỏ, mè. Kết quả thu được 10,15 tấn cá các loại, sau khi trừ chi phí thu lãi hơn 71,4 triệu đồng. Bên cạnh đó nhiệm vụ đã đào tạo 02 kỹ thuật viên cơ sở  nắm vững và làm chủ qui trình kỹ thuật; tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho 100 lượt bà con nông dân.

Mô hình ứng dụng đã khẳng định tính hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương cũng như khả năng áp dụng, nhân rộng trên địa bàn thành phố.

Trường Xuân