Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 480
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Hội nghị hướng dẫn hoạt động khoa học công nghệ quận, huyện năm 2018 có hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học thành phố (24/04/2018)

Sáng 20/4/2018, tại Sở khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng diễn ra Hội nghị hướng dẫn hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) quận, huyện năm 2018 có hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học thành phố. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở KH&CN, lãnh đạo các phòng thuộc Sở cùng lãnh đạo UBND, phòng Kinh tế/ Công thương/ Kinh tế hạ tầng các quận, huyện trên địa bàn thành phố…

Hội thảo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý hành chính cấp xã, phường tổ chức tại UBND huyện Tiên Lãng.

Theo quyết định số 612/QĐ-UBND, việc phân bổ dự toán chi sự nghiệp “Chi hoạt động nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở (quận, huyện)” gồm có: Chi hoạt động các hội đồng khoa học cấp cơ sở (Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quận, huyện; Hội đồng tư vấn phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ KHCN; Thẩm định dự toán nhiệm vụ KHCN; Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ; Các hoạt động khác của hội đồng KH&CN quận, huyện) và Chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (Chi công lao động trực tiếp; Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu; Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định; Chi hội thảo; Chi điều tra, khảo sát; Chi công tác phí; Chi họp hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện dự án; Chi quản lý chung; Chi khác…).

Hội nghị nêu rõ, các dự án ứng dụng/ mô hình KH&CN cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; có nguồn gốc hình thành dự án rõ ràng; tạo ra sản phẩm mới, có năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đặc sản; tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu; bảo vệ sức khỏe con người, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; sản xuất sạch, thân thiện môi trường…

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được phổ biến quy trình thực hiện hoạt động của các Hội đồng khoa học và quy trình hỗ trợ các dự án ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Thụy Điển