Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 254
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN trong nước

Hội nghị toàn quốc về hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ năm 2017 (10/12/2017)

Ngày 5/12, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị toàn quốc về hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN). Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh, đại diện Lãnh đạo các cơ quan thông tin bộ, ngành, Lãnh đạo các Sở KH&CN, các đầu mối thực hiện chức năng thông tin KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ thông tin KH&CN thuộc tổng cục, cục, các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập…

 

  

Hội nghị toàn quốc về thông tin, thống kê KH&CN 2017 nhằm đánh giá hiện trạng hoạt động thông tin, thống kê KH&CN từ năm 2015 đến nay, và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, thống kê KH&CN đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tham luận xung quanh các vấn đề như: ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động KH&CN tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hoạt động thông tin, thống kê KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong quân đội; Xây dựng và phát triển mạng lưới KH&CN tại Hải Phòng; Liên kết chia sẻ nguồn lực thông tin KH&CN vùng Đồng bằng sông Cửu Long…

Là một trong những Trung tâm Thông tin KH&CN mạnh của cả nước, Hải Phòng với kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin KH&CN đã đem đến hội nghị một cách làm mới, giúp phát huy sức mạnh thông tin KH&CN tổng hợp tại địa phương, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của từng đơn vị thành viên Mạng lưới và tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng nói chung.

Hội nghị không chỉ là nơi chia sẻ các phương thức quản lý, các mô hình hiệu quả mà còn là diễn đàn để các đơn vị giao lưu, học hỏi, nâng cao hơn nữa chất lượng của hoạt động thông tin, thống kê KH&CN.

Hoàng Dũng