Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 231
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về KH&CN (27/02/2017)

Theo báo cáo được trình bày tại hội thảo, trong 22 năm thành lập và hoạt động (1994 - 2016), Thanh tra Sở KH&CN đã đoàn kết, tập trung trí tuệ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Về hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành: Trong thời gian từ năm 1996 đến 2016, Thanh tra Sở đã thực hiện 14 cuộc thanh tra hành chính việc thực hiện chính sách pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chức năng, buộc thu hồi 260 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, Thanh tra Sở đã tiến hành 3.449 cuộc thanh tra đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở bức xạ y tế; trong đó, chủ trì thực hiện 2.973 cuộc và phối hợp 476 cuộc với các đơn vị. Kết quả, đã phát hiện 678 lượt cơ sở vi phạm, xử lý 397 lượt cơ sở, thu nộp ngân sách 1.283.250.000 đồng.

Chánh thanh tra Trần Quốc Khánh phát biểu tại Hội thảo

22 năm qua, Thanh tra đã tổ chức tiếp gần 100 lượt công dân, giải quyết thỏa đáng 5 đơn khiếu nại, 381 đơn tố cáo, tổ chức kê khai tài sản theo đúng quy định của Pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác pháp chế cũng được chú trọng. Thanh tra đã tham gia góp ý xây dựng 44 dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu soạn thảo trình Giám đốc Sở ban hành 6 Quy định quản lý của Sở, 1 hướng dẫn thực hiện quy chế; tổ chức việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về KH&CN; rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tham mưu trình UBND thành phố ban hành 39 thủ tục hành chính trong lĩnh vực KH&CN…

Ngoài ra, nhằm tăng cường hiệu quả công tác thanh tra trong thời gian tới, Thanh tra Sở cũng đề xuất một số giải pháp, trên các mặt: đẩy mạnh tuyên tuyền giáo dục pháp luật; tăng cường sự phối hợp với các Sở, ngành, giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở; tăng cường nguồn lực (năng lực cán bộ, cơ sở vật chất, trình độ, kỹ năng…

Với nền tảng vững chắc đã được xây dựng, củng cố trong 22 năm qua, đúc kết những kinh nghiệm và thành tích đã đạt được, Thanh tra Sở KH&CN khẳng định vai trò và hiệu quả trong hoạt động của mình, góp phần tích cực vào thành tích chung của Sở.

Nguyễn Lưu