Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 320
Tổng truy cập : 57,998

Các Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Lĩnh vực Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025 (11/06/2021)

Lĩnh vực Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025

 

Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc Phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 - Lĩnh vực Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

 

Chi tiết xem tại đây!