Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 347
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN trong nước

Nghị định mới đưa ra nhiều chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (04/03/2019)

Ngày 1/2/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019.

 

Doanh nghiệp KH&CN nhận được nhiều ưu đãi từ nghị định mới.

 

Theo đó, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như miễn giảm thuế thu nhập; miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng…

 

Về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ cũng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai.

 

Về ưu đãi tín dụng, các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cùng nhiều ưu đãi khác.

 

Tâm An