Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 319
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý kinh tế phi chính thức trên địa bàn Hải Phòng (24/06/2020)

Sáng 24/6, tại Sở Khoa học và Công nghệ diễn ra hội nghị tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý kinh tế phi chính thức (KTPCT) trên địa bàn Hải Phòng”. Đề tài do PGS. TS Nguyễn Thái Sơn làm Chủ nhiệm.

TS. Đan Đức Hiệp - Chủ tịch Hội đồng khoa học, chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở làm rõ đối tượng nghiên cứu: KTPCT và quản lý nhà nước về KTPCT - đặc điểm vai trò và hệ thống tiêu chí đánh giá, với nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học: thống kê, so sánh; phân tích định tính và định lượng; khảo sát, thu thập dữ liệu; xử lý, phân tích dữ liệu bằng các phần mềm MS Excel và SPSS; xây dựng mô hình hồi quy đa biến và mô hình dự báo ARIMA; phương pháp chuyên gia... nhóm nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động và quản lý KTPCT trên địa bàn Hải Phòng trên nhiều phương diện: Thực trạng nhận thức về KTPCT; thực trạng số lượng, loại hình, lĩnh vực hoạt động, công tác quản trị, tài chính, tài sản, cung ứng và tiêu thụ, khách hàng, lao động, việc làm, lợi nhuận và mức đóng góp ngân sách nhà nước... của các cơ sở KTPCT; mô hình, cơ chế, chính sách và công tác quản lý, hỗ trợ KTPCT. Từ đó đánh giá các mặt tích cực, hạn chế cũng như nguyên nhân các hạn chế của KTPCT và hoạt động quản lý KTPCT trên địa bàn thành phố; dự báo xu hướng hoạt động KTPCT trên địa bàn Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn 2035; xác định những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý nhà nước đối với KTPCT.

Những nghiên cứu trên là cơ sở để nhóm tác giả đề xuất 3 nhóm giải pháp quản lý, hỗ trợ KTPCT trên địa bàn Hải Phòng trong thời gian tới bao gồm: Nhóm giải pháp quản lý KTPCT (nâng cao nhận thức cộng đồng về KTPCT; đổi mới cơ chế, xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật quản lý, hỗ trợ KTPCT; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với khu vực KTPCT; nâng cao mức đóng góp của KTPCT và nâng cao vai trò, tác động của hiệp hội ngành nghề đối với KTPCT); Nhóm giải pháp hỗ trợ KTPCT (khuyến khích, hạn chế và chuyển đổi loại hình, lĩnh vực hoạt động của KTPCT trong đó có việc xây dựng lộ trình và hỗ trợ chính thức hóa các hoạt động KTPCT; hỗ trợ nâng cao cách thức vận hành hoạt động kinh doanh, quản trị, tài chính, kế toán...); Nhóm giải pháp hỗ trợ việc làm và lao động phi chính thức (giải quyết việc làm, nâng cao trình độ nhân lực lao động, công tác đào tạo trong khu vực KTPCT; đảm bảo quyền lợi của người lao động, giải quyết tốt mối quan hệ giữa chủ sử dụng lao động và người lao động trong khu vực KTPCT).

Vũ Thành