Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 233
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Nghiên cứu luận cứ khoa học cho giải pháp quy hoạch không gian đô thị thành phố (02/03/2018)

Thạc sỹ Khoa Năng Du và các cộng sự Viện Quy hoạch vừa có báo cáo trình Hội đồng Khoa học thành phố đánh giá đề tài “Nghiên cứu luận cứ khoa học cho giải pháp quy hoạch không gian đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2035”. Hội nghị tổ chức sáng 28/2 tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng.

Quang cảnh Hội nghị

Với cách tiếp cận đa ngành và nghiên cứu đô thị hóa, đặc biệt là nghiên cứu lý luận về các mô hình đô thị tương tự đô thị Hải Phòng, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra 9 yêu cầu đặt ra với quy hoạch không gian đô thị thành phố đến năm 2035 và các năm tiếp theo, đó là: (1) Yêu cầu đối với đô thị loại 1- Trung tâm Vùng Duyên hải Bắc Bộ;  (2) Yêu cầu đối với Trung tâm chùm đô thị; (3) Yêu cầu đối với thành phố Cảng; (4) Yêu cầu đối với thành phố Dịch vụ; (5) Yêu cầu đối với thành phố Công nghiệp; (6) Yêu cầu đối với thành phố Du lịch; (7) Yêu cầu đối với kiến trúc cảnh quan; (8) Yêu cầu của đô thị đầu mối giao thông; (9) Yêu cầu của đô thị phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Theo đó, giải pháp quy hoạch không gian đô thị Hải Phòng để đáp ứng 9 yêu cầu đã đặt ra là phát triển theo hướng: thành phố Cảng xanh, phát triển kinh tế bền vững, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, trong đó yếu tố văn hóa địa phương và mối quan hệ hữu cơ đô thị và cảng biển; qua đó, góp phần tạo nên đặc trưng riêng của đô thị Hải Phòng.

Đề tài được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu vì kết quả nghiên cứu có hàm lượng khoa học, được coi là “cẩm nang” cho chiến lược quy hoạch không gian đô thị thành phố trong thời gian tới.

Hoàng Dũng