Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 331
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Nghiên cứu luận cứ khoa học xây dựng thành phố thông minh tại Hải Phòng đến năm 2020, 2025 định hướng 2030 (01/06/2018)

Đây là tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố do Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng làm chủ nhiệm, được Sở KH&CN tổ chức hội nghị tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện sáng 01/6/2018. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Tuấn - Nguyên Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng chủ trì hội nghị.

 

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu tại hội nghị.

 

Bằng phương pháp thu thập, nghiên cứu, xử lý, phân tích, tổng hợp thông tin, tư liệu có liên quan đến thành phố thông minh; kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh ở một số quốc gia trên thế giới và tại Việt Nam; Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh và các cộng sự đã xây dựng thành công bộ tiêu chí đánh giá thành phố thông minh gồm 108 tiêu chí. Các tiêu chí được đánh giá thể hiện năng lực cạnh tranh khu vực về: địa lý - giao thông, kinh tế, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực con người và xã hội, chất lượng cuộc sống và sự tham gia của công dân trong công tác quản lý, điều hành của thành phố…

 

Khung tổng thể các trụ cột và yếu tố chủ yếu trong xây dựng thành phố thông minh (theo báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài).

 

            Song song với đó, nhóm nghiên cứu còn tiến hành đánh giá mức độ đạt được hiện nay của Hải Phòng so với bộ tiêu chí được xây dựng về thành phố thông minh, từ đó đề xuất mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ xây dựng thành phố thông minh tại Hải Phòng đến năm 2020, 2025, định hướng đến năm 2030 trên 7 trụ cột: Kinh tế thông minh; Giao thông thông minh; Môi trường thông minh; Người dân thông minh; Cuộc sống thông minh; Quản trị thông minh; Viễn thông và công nghệ thông tin.

 

            Theo đánh giá của ông Trần Minh Tiến - Ủy viên Hội đồng khoa học, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, nhóm nghiên cứu đã làm rõ hơn bản chất, vai trò, vị trí và nguyên tắc chủ yếu xây dựng thành phố thông minh. Đề tài đã thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu vấn đề rất mới, rất khó và phức tạp nhưng đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển lâu dài, toàn diện của thành phố. Xây dựng thành phố thông minh là một trong những giải pháp quan trọng thể hiện vai trò, vị thế của Hải Phòng đối với vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố đến năm 2020, định hướng 2030.

 

Tại hội nghị, Hội đồng khoa học nhất trí đề nghị thành phố nghiệm thu và công nhận kết quả nghiên cứu đề tài với số điểm 80,33/100 điểm.

 

Trường Xuân