Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 187
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi tôm càng xanh toàn đực hai giai đoạn tại Hải Phòng (25/12/2020)

Đây là đề tài do ThS Đặng Thị Thanh - Trưởng phòng Chuyển giao kỹ thuật thủy sản (Trung tâm Khuyến nông) và các cộng sự thực hiện. Đề tài vừa được Hội đồng khoa học và công nghệ thành phố đánh giá sáng 25/12.

Theo kết quả nghiên cứu, so sánh với mô hình nuôi truyền thống, mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực hai giai đoạn có nhiều tính ưu việt hơn: tốc độ sinh trưởng nhanh hơn, tỷ lệ sống, năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn, giảm rủi ro bệnh và tiết kiệm chi phí.

hình ảnh minh họa

Tôm càng xanh có giá trị kinh tế lớn.

Qua nghiên cứu, quy trình nuôi tôm càng xanh toàn đực gồm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1, nuôi thử nghiệm với mật độ 150 con/m2, đạt tỷ lệ sống 80%, cỡ thu hoạch 6-8g/con, số lượng tôm thu hoạch 216.000 con, hệ số thức ăn 2,5;  Giai đoạn 2 với mật độ 15 con/m2  và 20 con/m2, đạt tỷ lệ sống với cả 2 mật độ ở mức cao từ 67-70%, năng suất từ 8,57-10,63 tấn/ha, cỡ thu hoạch 50-60g/con. Lợi nhuận thực tế đạt khoảng trên 200 triệu đồng.

Đề tài được Hội đồng đánh giá cao ở hiệu quả kinh tế và khả năng nhân rộng, với kết quả xếp loại xuất sắc. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng đưa ra một số đóng góp để hoàn thiện đề tài như: rút ngắn quy trình đề xuất, làm rõ các yêu cầu từng giai đoạn và các chỉ tiêu theo yêu cầu để phù hợp với nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh./.

Hoàng Dũng