Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 3576
Tổng truy cập : 57,998

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

Nhà sản xuất, nhập khẩu pin Mặt Trời bắt buộc phải thu hồi, tái chế (26/01/2022)

Để đảm bảo an toàn môi trường tại các khu vực triển khai dự án điện năng lượng Mặt Trời, các nhà sản xuất, nhập khẩu pin Mặt Trời bắt buộc phải thu hồi, tái chế theo quy định.

Lắp đặt hệ thống điện Mặt Trời áp mái.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, pin năng lượng Mặt Trời thải bỏ nếu chôn lấp không đúng quy định có khả năng sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước, hoặc phát sinh khí thải độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người khi xảy ra cháy.

Vì thế, nhà sản xuất, nhập khẩu bắt buộc phải thu hồi, tái chế pin Mặt Trời sau khi hết niên hạn sử dụng, thải bỏ theo quy định.

Thông tin cụ thể hơn về nhận định trên, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết thời gian gần đây, do nhu cầu sử dụng điện năng lớn nên đã có nhiều dự án điện năng lượng Mặt Trời được triển khai tại khu vực miền Trung và miền Nam.

Về tổng thể, pin năng lượng Mặt Trời thải bỏ nếu chôn lấp không đúng quy định thì có khả năng gây ô nhiễm môi trường đất, nước do phát sinh kim loại nặng hoặc phát sinh khí thải độc hại khi xảy ra cháy nổ, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Do vậy, chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải tự chịu trách nhiệm về việc phân định, phân loại, xác định số lượng chất thải nguy hại phải báo cáo và quản lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP.

Ngoài ra, các chủ nguồn thải phải thực hiện phân định và phân loại tấm pin năng lượng Mặt Trời quy định tại Mục 3 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại để quản lý cho phù hợp như tái sử dụng, tái chế, xử lý hoặc chuyển giao cho các cơ sở có chức năng phù hợp để tái chế, xử lý theo quy định.

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cũng quy định các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì chứa chất độc hại, khó có khả năng tái chế hoặc gây khó khăn cho thu gom, xử lý phải đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ các hoạt động xử lý chất thải và giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.

Trên cơ sở đó, mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu, đưa sản phẩm tấm pin Mặt Trời vào danh mục các sản phẩm mà các nhà sản xuất, nhập khẩu phải thực hiện thu hồi, tái chế tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020./.

Nguồn: Hùng Võ/vietnamplus.vn

Ngày cập nhật: 24/01/2022

https://www.vietnamplus.vn/nha-san-xuat-nhap-khau-pin-mat-troi-bat-buoc-phai-thu-hoi-tai-che/769944.vnp