Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 11882
Tổng truy cập : 57,998

Các nhiệm vụ đang triển khai

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố: Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ biên soạn Biên niên sự kiện lịch sử Hải Phòng (08/12/2021)

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố: Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ biên soạn Biên niên sự kiện lịch sử Hải Phòng

Chi tiết xem tại đây!