Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 604
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Phát triển du lịch biển Hải Phòng theo hướng bền vững (17/03/2017)

TS. Nguyễn Hoài Nam cùng các cộng sự Trường Đại học Hải Phòng vừa hoàn thành, trình hội đồng khoa học thành phố đánh giá đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chủ yếu phát triển du lịch biển Hải Phòng theo hướng bền vững trong điểu kiện hội nhập quốc tế”. PGS.TS Đan Đức Hiệp, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố làm chủ tịch hội đồng.

Du lịch biển Hải Phòng chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm tác giả đã đề xuất 11 giải pháp nhằm phát triển du lịch biển Hải Phòng theo hướng bền vững trong điểu kiện hội nhập quốc tế, gồm: Quy hoạch phát triển những tuyến, điểm du lịch; Đầu tư phát triển du lịch biển; Đầu tư cơ sở vật chất; Phát triển sản phẩm, nhân lực du lịch biển; Tăng cường hợp tác, quảng bá du lịch biển Hải Phòng; Tăng cường quản lý nhà nước; Quảng bá, xúc tiến du lịch biển; Bảo vệ, phát huy di sản văn hóa du lịch biển; Bảo vệ môi trường biển; Tăng cường hội nhập quốc tế phát triển du lịch biển. 

Nguyễn Lưu