Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 191
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Phổ biến, hướng dẫn mô hình hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương (12/08/2019)

Vừa qua, tại Đồ Sơn (Hải Phòng) Tổng Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Tổng Cục TCĐLCL) tổ chức Hội thảo phổ biến, hướng dẫn mô hình khung hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương.

Dự hội thảo có ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng cục trưởng, Tổng Cục TCĐLCL; bà Nguyễn Thị Mai Hương - Quyền vụ trưởng vụ Hợp chuẩn, hợp quy; ông Trần Đức Thắng - Vụ trưởng vụ Tài Chính; ông Ngô Văn Long - Phòng nghiệp vụ Tiêu chuẩn Chất lượng - Trung tâm Đào tạo (Tổng cục TCĐLCL), ông Đỗ Gia Khánh - Phó Giám đốc Sở KH&CN Hải Phòng cùng đại diện lãnh đạo các Sở KH&CN; Chi cục TCĐLCL của 28 tỉnh, thành phố phía Bắc và miền Trung.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục TCĐLCL phát biểu khai mạc hội thảo.

Mô hình khung hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ KH&CN.

Mô hình khung được ban hành mang tính hướng dẫn, tham khảo nên căn cứ vào tình hình thực tế, các cơ quan chủ động, tham khảo mô hình khung HTQLCL cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tại địa phương theo TCVN ISO 9001:2015 và Mô hình khung HTQLCL ban hành kèm theo Quyết định số 2968/QĐ-BKHCN, phối hợp với đơn vị chủ trì, tổ chức tư vấn để xây dựng, áp dụng, chuyển đổi việc áp dụng theo TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan; tích hợp với các quy định, phần mềm quản lý một cửa, một cửa liên thông, quản lý tài chính, nhân lực, quản lý cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đồng thời lồng ghép HTQLCL với các hệ thống quản lý hiện có, sử dụng cùng một cấu trúc về các yêu cầu như đã nêu trong TCVN ISO 9001:2015 để điều hành.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, cơ quan quyết định các nội dung chính trong mẫu quy trình xử lý công việc cho phù hợp với các nội dung: mục đích, phạm vi áp dụng; nội dung của quy trình và các biểu mẫu.

 Đối với các biểu mẫu trong mẫu quy trình xử lý công việc, các cơ quan căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để tích hợp, xây dựng cho phù hợp với các quy định tại Thông tư số 01/2018/VP-CP ngày 23/8/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và quy định liên quan khác. Trường hợp có các thủ tục hành chính tương đồng về nội dung và các bước triển khai, cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước nghiên cứu, xây dựng quy trình xử lý công việc chung cho các thủ tục hành chính này tránh cồng kềnh cho hệ thống tài liệu.

Tại hội thảo, các địa phương tham gia thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương và đề xuất những giải pháp khắc phục.

Đại diện vụ Hợp chuẩn hợp quy, vụ tài chính, Phòng nghiệp vụ TCCL chia sẻ, trao đổi, thảo luận  và trả lời  những khó khăn, vướng mắc tại hội thảo.

 

Nguyễn Trường