Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 189
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng: Tích cực hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (26/07/2019)

Thực hiện “Kế hoạch Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2020” của UBND thành phố, được ban hành kèm theo Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 05/6/2017, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã giao Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị tuyển chọn, hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.

Hoạt động kết nối ý tưởng, dự án khởi nghiệp tại “Phiên kết nối đầu tư năm 2019” tổ chức tại Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng.

Để được thành phố hỗ trợ triển khai, các dự án, ý tưởng khởi nghiệp cần hội tụ các điều kiện: có sản phẩm được hình thành từ ý tưởng, kết quả nghiên cứu KH&CN hoặc khai thác tài sản trí tuệ; đáp ứng khả năng tăng trưởng, thị trường mục tiêu khả thi; nhân sự đủ điều kiện để vận hành dự án... Tính đến nay, có 13 dự án, ý tưởng khởi nghiệp đã và đang được thành phố hỗ trợ triển khai.

Theo ông Nguyễn Đình Vinh, Giám đốc Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị, một trong những thành viên của hội đồng thẩm định, xét duyệt, lựa chọn các dự án tiềm năng: “Nhiều ý tưởng khởi nghiệp có điểm mạnh về các giải pháp, ứng dụng công nghệ nhưng lại hạn chế về mặt kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Ngược lại, nhiều bạn trẻ giỏi về kinh doanh thì lại yếu về các giải pháp công nghệ trong vận hành dự án khởi nghiệp”.

Trước thực tế đó, Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị đã tham mưu với lãnh đạo Sở, đưa ra những chương trình hỗ trợ phù hợp cho các bạn trẻ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, như: Hỗ trợ không gian làm việc (diện tích hơn 100 m2 có trang thiết bị chung…); hỗ trợ, tư vấn đào tạo trực tiếp các kỹ năng, kiến thức về quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính, tư vấn để hoàn thiện công nghệ; hỗ trợ tìm kiếm các nguồn vốn của các tổ chức chính phủ, phi chính phủ. Đồng thời, Sàn cũng tiến hành kết nối với Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp khởi nghiệp cách tiếp cận nguồn vốn từ quỹ, các nhà đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần...

An Nhiên