Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 243
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Sở Khoa học và Công nghệ tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (04/02/2018)

Chiều ngày 02/02/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố Hải Phòng tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018”. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Tô - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan thành phố; đồng chí Dương Ngọc Tuấn - Thành Ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN; các đồng chí đại diện Văn phòng, Ủy ban kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan thành phố cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2017, Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy Khối trong tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Đảng bộ đã đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác. Trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoạt động KH&CN tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 của Thành ủy và Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển KH&CN; Chiến lược phát triển KH&CN thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Thành ủy, Hội đồng nhân dân về Chủ đề năm 2017; Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021... Công tác tư tưởng được đẩy mạnh thông qua việc chỉ đạocác chi bộ thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 12-KL/ĐU ngày 15/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2017... Về công tác tổ chức, cán bộ, Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và thành phố về công tác tổ chức và cán bộ, bảo đảm công khai, minh bạch; Chỉ đạo các chi bộ chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Hoạt động lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới cả về phương thức và nội dung nhằm tiếp tục đi vào thực chất, không hình thức, phát huy tính chủ động, tích cực, phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn ngành. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng và đi vào nề nếp. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 85 đảng viên (trong đó 84 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị) sinh hoạt ở 07 chi bộ trực thuộc.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động của Đảng bộ trong năm 2017 vừa qua vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như: Còn có đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc kỷ luật kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị, phải xử lý kỷ luật; Công tác phát triển đảng viên còn hạn chế; Chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời; Nội dung sinh hoạt chuyên đề còn ít

 

Biểu dương thành tích đạt được trong năm 2017, Chi bộ Thông tin - Sàn Giao dịch được Đảng bộ Sở KH&CN công nhận là “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, 06 đảng viên được nhận danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở KH&CN Lê Thị Tố Uyên trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Quyết tâm phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế của năm 2017, năm 2018, Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN chú trọng tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Chú trọng đào tạo, đào tạo lại, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, để tạo nguồn cán bộ cho cơ quan, đơn vị; Nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên; Chấn chỉnh lề lối làm việc, nghiêm túc thực hiện kỷ luật kỷ cương công vụ.

Nguyễn Trường