Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 326
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Sở Khoa học và Công nghệ xếp thứ 2 khối các sở, ban, ngành về chỉ số cải cách hành chính năm 2018 (02/07/2019)

Ngày 14/6/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 1402/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện; Kết quả đánh giá phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện năm 2018.

 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam làm trưởng đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước, công vụ, công chức năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Theo bảng tổng hợp điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của 20 sở, ban, ngành, Văn phòng UBND thành phố xếp thứ nhất với 91,65 điểm, Sở Khoa học và Công nghệ xếp thứ 2 với 90,37 điểm, Sở Ngoại vụ xếp thứ 3 với 90,15 điểm. Về phía quận, huyện, thứ tự xếp hạng lần lượt là: quận Hồng Bàng (xếp thứ 1 với 89,66 điểm); quận Ngô Quyền (xếp thứ 2 với 89,65 điểm); quận Lê Chân (xếp thứ 3 với 88,01 điểm).

 

Kết quả đo lường sự hài lòng đối với sự phục vụ hành chính của các sở, ban, ngành, vị trí thứ nhất thuộc về Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn (94,55%). Về phía Ủy ban nhân dân các quận, huyện, đứng đầu là quận Ngô Quyền (95,39%).

 

Theo kết quả đánh giá, phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 đối với người đứng đầu các sở, ban, ngành, 6/20 đại diện cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Chánh văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Y tế và Chánh thanh tra thành phố. Về phía quận, huyện, 5/15 Chủ tịch UBND các quận, huyện được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền, Chủ tịch UBND quận Lê Chân, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy và Chủ tịch UBND quận Kiến An.

 

Kết quả trên đã đánh giá trung thực, khách quan về những nỗ lực của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trong hoạt động cải cách hành chính, hướng tới nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

 

An Nhiên