Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 3929
Tổng truy cập : 57,998

Thông báo - Hướng dẫn

Thông báo Về việc xin ý kiến các công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm, Giải thưởng Thành phố về khoa học và công nghệ năm 2021. (25/10/2021)

Thông báo số 84/TB-SKHCN ngày 25/10/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Về việc xin ý kiến các công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm, Giải thưởng Thành phố về khoa học và công nghệ năm 2021.

File đính kèm 

Thông báo số 84/TB-SKHCN;

Báo cáo tóm tắt.