Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 2804
Tổng truy cập : 57,998

Thông báo - Hướng dẫn

Thông báo về việc đề xuất các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND thành phố. (18/04/2022)

 

Thông báo số 396/SKHCN-CCTĐC ngày 15/4/2022 về việc đề xuất các nhiệm vụ thực hiệnKế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND thành phố.

 

Chi tiết xem tại tài liệu đính kèm!

95858-thong_bao_de_xuat_nhiem_vu_nscl_2022_14-4.signed.pdf