Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 47680
Tổng truy cập : 57,998

Thông báo - Hướng dẫn

Thông báo về việc tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2023 (14/02/2023)

Thông báo số 32/TB-SKHCN ngày 13/02/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2023. Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố cần bám sát vào nội dung sau: Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng; Định hướng nội dung hoạt động của các chương trình, kế hoạch KH&CN thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025; Định hướng một số vấn đề ưu tiên đưa vào kế hoạch nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của thành phố năm 2023.

Thời hạn tiếp nhận đề xuất: Trước 17h00 ngày 15 tháng 3 năm 2023.

Nơi tiếp nhận đề xuất: Bộ phận một cửa, Sở KH&CN – Số 01 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền,  thành phố Hải Phòng; số điện thoại: (0225)3846475; email: sokhcn@haiphong.gov.vn.

Chi tiết xem tại đây!