Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 46067
Tổng truy cập : 57,998

Thông báo - Hướng dẫn

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2023 (14/02/2023)

Thực hiện Công văn số 143/TĐC-TCCL ngày 16/01/2023 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2022 - 2023 và Công văn số 441/VP-VX ngày 30/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phối hợp triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ ra Thông báo số 31/TB-SKHCN ngày 10/02/2023 về việc tiếp nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2023.

Theo đó, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 10/02/2023 đến ngày 15/5/2023. Nơi nhận hồ sơ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ), số 240 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Chi tiết xem tại đây!