Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 5031
Tổng truy cập : 57,998

Thông báo - Hướng dẫn

Thông báo về việc tuyển chọn dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để hỗ trợ năm 2023 (15/03/2023)

Triển khai Kế hoạch số 281/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, ngày 10/3/2023, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông báo số 44/TB-SKHCN về việc tuyển chọn dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để hỗ trợ năm 2023. Đối tượng tuyển chọn là: Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, hoạt động kinh doanh tại Hải Phòng, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; Cá nhân, nhóm cá nhân tại Hải Phòng có dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa hình thành doanh nghiệp.

Thời hạn tiếp nhận đề xuất: Trước 17h00 ngày 11 tháng 4 năm 2023.

Nơi tiếp nhận đề xuất: Bộ phận một cửa, Sở KH&CN - Số 01 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền,  thành phố Hải Phòng; số điện thoại: (0225)3846475; email: sokhcn@haiphong.gov.vn.

Thông báo số 44/TB-SKHCN về việc tuyển chọn dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xem tại đây!

Bản mô tả đề án doanh nghiệp xem tại đây

Bản mô tả đề án nhóm cá nhân xem tại đây