Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 544
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Ứng dụng KH&CN phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái (02/05/2018)

Đây là Dự án do Kỹ sư Phan Thị Phượng - Phó trưởng phòng Kinh tế quận Đồ Sơn triển khai tại phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn. Dự án được Hội đồng Khoa học thành phố tổ chức đánh giá sáng 26/4/2018.

Mô hình trồng dưa của Dự án.

Mô hình được triển khai với quy mô 7.000m2, đạt hiệu quả kinh tế 221.162.000 đồng. Cụ thể, với 1.000m2 nhà lưới sản xuất rau, hoa cho thu 4.744kg rau các loại, 2.830kg dưa kim cô nương, 5.712 cành hoa ly. Với 5.000m2 ao nuôi ứng dụng chế phẩm Neo-polymic nuôi cá nước ngọt đạt năng suất 3.842 tấn. Trong 800m2 chăn nuôi (1.000 gà Ri, 80 lợn 7/8 ngoại) xuất 1.969 kg gà và 5.860 kg lợn. Với diện tích 200m2 xử lý, nhóm nghiên cứu ứng dụng chế phẩm Compost maker xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp xử lý 11 tấn phế phụ phẩm, tổng thu 5,15 tấn mùn hữu cơ phục vụ sản xuất trồng trọt các sản phẩm an toàn.

Các mô hình nuôi - trồng được bố trí phù hợp với điều kiện của địa phương, ứng dụng khoa học công nghệ sạch vào sản xuất, nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực (đất, nước, năng lượng, lao động, dịch vụ …) tạo ra sản phẩm chất lượng cao, an toàn thực phẩm và góp phần nâng cao chất lượng môi trường và cảnh quan đô thị, đảm bảo cho sự phát triển hệ sinh thái bền vững.

Bên cạnh việc ghi nhận hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của Dự án, các thành viên Hội đồng khoa học cũng góp ý bổ sung các cơ sở pháp lý cho việc đánh giá về mức độ an toàn của sản phẩm, đối chứng so sánh… giúp Dự án thêm sức thuyết phục. Ban chủ nhiệm dự án tiếp thu các ý kiến của Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện kết quả nghiên cứu.

Hoàng Dũng