Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 17201
Tổng truy cập : 57,998

Báo cáo - Kế hoạch

Báo cáo số 77/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng về Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017 (24/01/2018)

Báo cáo số 77/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng về Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017

 

 

Thông tin chi tiết xem tại đây.