Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 84
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khoa học và công nghệ (23/09/2019)

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Hoạt động tại bộ phận một cửa tại Văn phòng Sở KH&CN thành phố Hải Phòng. 

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ là miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu.

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm 03 thủ tục. Trong đó, 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố là: Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận và Thay đổi bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định. 01 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ là: Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu.

An Nhiên