Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 209
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng lần thứ VII nhiệm kỳ 2019 - 2021 (16/10/2019)

Ngày 16/10/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề “Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Trí tuệ - Hiệu quả”. Dự Đại hội có ông Nghiêm Vũ Khải - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; các Sở, ban ngành cùng 250 đại biểu đại diện cho 45 hội chuyên ngành, trung tâm, đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội thành phố.

Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2019 -2024.

Liên hiệp hội Hải Phòng là tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức khoa học, được thành lập từ tháng 2/1987. Sau 32 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Liên hiệp hội trải qua 6 kỳ đại hội với 45 hội chuyên ngành, trung tâm, đơn vị trực thuộc và gần 60.000 cán bộ, hội viên hoạt động trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019 (Ban chấp hành khóa VI) hệ thống tổ chức, bộ máy hoạt động của Liên hiệp hội không ngừng được củng cố, kiện toàn, phát triển. Công tác vận động đội ngũ trí thức khoa học công nghệ phát huy trí tuệ, tham gia, đóng góp sâu rộng vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội của thành phố được chú trọng. Công tác chuyên môn không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các hoạt động: Tuyên truyền phổ biến kiến thức; Phản biện xã hội; Tổ chức giải thưởng, hội thi biểu dương tôn vinh trí thức; Mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế; Các hoạt động phong trào, đoàn thể...

Tại Đại hội, 250 đại biểu đại diện cho hội viên Liên hiệp hội thành phố Hải Phòng đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 47 thành viên. TS. Hoàng Văn Kể tái đắc cử Chủ tịch nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng đã bầu ra 04 Phó Chủ tịch gồm ông: Đào Văn Hoàn (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy); ông Đỗ Gia Khánh (Phó Giám đốc Sở KH&CN); ông Phạm Hữu Thư và bà Hoàng Minh Ngọc (kiêm nhiệm Tổng Thư ký).

Đại hội VII đề ra 07 nhiệm vụ và 06 giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Liên hiệp hội trở thành tổ chức chính trị xã hội đoàn kết, vững mạnh; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ cổ vũ, động viên, tập hợp phát huy tài năng, trí tuệ đội ngũ trí thức tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố.

Thụy Điển