Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 4545
Tổng truy cập : 57,998

Các nhiệm vụ được đánh giá hàng năm

Danh sách nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố đánh giá, nghiệm thu năm 2020 (31/12/2020)

 

STT

TÊN NHIỆM VỤ

MÃ SỐ

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

I

Lĩnh vực Y dược ( 01 nhiệm vụ)

1

Đánh giá thực trạng trầm cảm sau sinh tại Hải Phòng, đề xuất giải pháp phòng ngừa và can thiệp

ĐT.YD.2018.811

Trường Đại học Y dược Hải Phòng

II

Lĩnh vực Nông nghiệp, Thủy sản (05 nhiệm vụ)

1

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bột thịt xương và mùn hữu cơ từ phế phụ phẩm thực phẩm

ĐT.TS.2018.805

Viện Nghiên cứu Hải sản

2

Đánh giá tổng thể chất lượng môi trường nước tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở Hải Phòng và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững

ĐT.TS.2018.804

Trung tâm Quan trắc Môi trường Biển

3

Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cá vược xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

ĐT.TS.2019.820

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

4

Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi cá rô phi thâm canh trong môi trường nước lợ bằng công nghệ Biofloc tại Hải Phòng

ĐT.HT.2019.821

Viện Tài nguyên và Môi trường Biển

5

Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) toàn đực hai giai đoạn tại Hải Phòng

ĐT.TS.2019.845

Trung tâm Khuyến nông

III

Lĩnh vực Công nghiệp, Giao thông đô thị ( 05 lĩnh vực)

1

Nghiên cứu sử dụng tro bay nguyên khai nhà máy nhiệt điện Hải Phòng làm phụ gia khoáng cải thiện tính chất bê tông khối lớn

ĐT.CN.2019.823

Công ty Cổ phần bê tông Thành Hưng

2

Nghiên cứu các giải pháp phát triển vận tải thủy nội địa phục vụ giải tỏa hàng hóa qua cảng tại Hải Phòng

ĐT.GT.2018.809

Bộ Giao thông vận tải

3

Nghiên cứu ứng dụng thanh polymer cốt sợi thủy tinh trong việc sản xuất cấu kiện bê tông phục vụ công trình kè bờ sông và hồ tại Hải Phòng

ĐT.GT.2018.816

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Viễn thông Nam Sơn

4

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm chân vịt hai bước nhằm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu cho tàu các đánh bắt xa bờ của Hải Phòng

ĐT.CN.2018.812

Trường Đại học Hàng Hải

5

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất gạch lát có tính năng thoát nước

ĐT.CN.2019.835

Công ty Cổ phần Cơ khí và Vật liệu Xây dựng Thanh Phúc

IV

Lĩnh vực Môi trường (01 nhiệm vụ)

1

Nghiên cứu môi trường và đa dạng sinh học trong các hang ngầm và hồ nước mặn khu vực Cát Bà nhằm bảo tồn và phát triển du lịch

ĐT.MT.2018.813

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

V

Lĩnh vực Xã hội (05 nhiệm vụ)

1

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý kinh tế phi chính thức trên địa bàn Hải Phòng

ĐT.XH.2018.808

Trường Đại học Hải Phòng

2

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn thành phố Hải Phòng

ĐT.XH.2018.807

Trường Chính trị Tô Hiệu

3

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao đạo đức nhà giáo trong các trường phổ thông ở Hải Phòng

ĐT.XH.2018.818

Hội Cựu giáo chức

4

Đề xuất giải pháp bảo tồn, quản lý, phát huy giá trị lễ hội truyền thống trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030

ĐT.XH.2019.822

Bảo tàng Hải Phòng