Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 2136
Tổng truy cập : 57,998

Các nhiệm vụ được đánh giá hàng năm

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ theo hướng số hóa tại thành phố Hải Phòng (20/03/2022)

Chi tiết xem tại đây