Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 70755
Tổng truy cập : 57,998

Hướng dẫn Điều tra, thống kê ngành KH&CN

Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 (08/07/2020)

ĐIỀU TRA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020

1. Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 được thực hiện theo Quyết định số 1155/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Phương án Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết đình số 1155/QĐ-BKHCN):Phương án điều tra.

3. Mẫu phiếu điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020: Mẫu phiếu điều tra HNQT.

4. Tài liệu hướng dẫn điền Phiếu điều tra: hướng dẫn.

5. Tài liệu điều tra HNQT năm 2020 bản đầy đủ.