Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 110
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với hoạt động tư pháp tại Hải Phòng (25/11/2019)

Sáng 23/11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với hoạt động tư pháp tại Hải Phòng”. Nhiệm vụ do Ban Nội chính (Thành ủy Hải Phòng) chủ trì thực hiện; Phó Trưởng Ban Nội chính - Bùi Thành Cương làm chủ nhiệm.

Nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Đình Bích - Chủ tịch Hội đồng khoa học phát biểu tại Hội nghị.

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với hoạt động tư pháp trên địa bàn thành phố, nhóm nghiên cứu đánh giá về những kết quả đạt được cũng như hạn chế, yếu kém; những yếu tố tác động, ảnh hưởng tới hiệu quả giám sát của hoạt động tư pháp; những vấn đề còn bất cập trong những quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan tới hoạt động này. Cùng với đó, dự báo tình hình có liên quan và những yêu cầu đặt ra đối với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với hoạt động tư pháp tại Hải Phòng trong thời gian tới, gồm: Công tác giám sát hoạt động tư pháp phải góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc; Phát huy sức mạnh tổng hợp của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội các cấp và các tầng lớp nhân dân trong giám sát đối với hoạt động tư pháp; Triển khai đồng bộ các biện pháp, đa dạng hóa hình thức giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội các cấp và các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động tư pháp.

Những nghiên cứu trên là tiền đề để nhóm tác giả đề xuất 7 giải pháp chung và 5 giải pháp đặc thù đối với từng chủ thể nằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với hoạt động tư pháp tại Hải Phòng. Theo đó, 7 giải pháp chung gồm: Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu đối với giám sát hoạt động tư pháp; Đổi mới và nâng cao chất lượng phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng và pháp luật có liên quan giám sát hoạt động tư pháp; Đưa giám sát hoạt động tư pháp trở thành một nội dung bắt buộc trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; Quan tâm giám sát việc ban hành và thực hiện các quy định trong lĩnh vực tư pháp, chủ động kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nhằm hoàn thiện hệ thống các quy định của Đảng và pháp luật về giám sát hoạt động tư pháp hoặc nâng cao hiệu quả chỉ đạo, phối hợp trong hoạt động tư pháp; Đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện giám sát từ việc xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch giám sát, tổ chức việc giám sát, phát hiện hạn chế, yếu kém, vi phạm của đơn vị chịu sự giám sát đến kiến nghị đối với các đơn vị chịu sự giám sát và các cơ quan có thẩm quyền; Tăng cường giám sát các đơn vị chịu sự giám sát thực hiện các kiến nghị được đưa ra sau giám sát; Nâng cao khả năng của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát hoạt động tư pháp.

5 giải pháp đặc thù đối với từng chủ thể gồm: Quy định cụ thể về trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát; Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố lòng tin của người dân, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức làm chủ và nhận thức pháp luật của các tầng lớp nhân dân; Xây dựng đội ngũ luật sư có trình độ, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ công lý và công bằng xã hội; Xây dựng đội ngũ Hội thẩm nhân dân có trình độ, bản lĩnh và ý thức trách nhiệm.

Theo đánh giá của Hội đồng KH&CN cấp thành phố, sản phẩm của đề tài có giá trị khoa học, có tính mới, đảm bảo tính khách quan và phù hợp với điều kiện thực tế của Hải Phòng. Kết quả nghiên cứu của đề tài nếu được ứng dụng trong thực tế sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với hoạt động tư pháp tại Hải Phòng trong thời gian tới.

Đinh Thủy