Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 207
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã phục vụ nông thôn mới (11/04/2017)

138 xã thuộc 7 huyện được khảo sát trong đề  tài nghiên cứu khoa học của PGS.TS Vũ Thị Loan cùng các cộng sự trường Đại học Hải Phòng “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã phục vụ nông thôn mới ở Hải Phòng” cho thấy, hệ thống chính trị (HTCT) cơ sở các xã ở nông thôn Hải Phòng ngày càng được củng cố vững chắc: Các tổ chức Đảng và số các chi bộ trong sạch vững mạnh đạt tỉ lệ cao; Chính quyền chủ động, tích cực trong công cuộc cải cách hành chính và thực hiện tốt  quy chế dân chủ; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, phát huy được vai trò làm chủ thực sự của người nông dân. Tuy nhiên, những tồn tại của HTCT chính là rào cản trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) cũng được chỉ ra, như: HTCT một số xã còn thiếu tính chủ động, tích cực; Sự phối hợp hoạt động giữa các tổ chức thành viên của HTCT còn nhiều hạn chế; Công tác tuyên tuyền chưa được quan tâm đúng mức; Chất lượng thực hiện cơ chế dân chủ ở một số địa phương vẫn chưa cao…

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của HTCT phục vụ NTM ở Hải Phòng, cần tập trung vào một số giải pháp: Nâng cao nhận thức về việc tăng cường hiệu quả hoạt động của HTCT cấp xã phục vụ NTM; Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong HTCT cấp xã; Hoàn thiện cơ chế phối hợp hoạt động của các tổ chức trong HTCT cấp xã; Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Đảm bảo các điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của HTCT.

Thực tiễn chứng minh rằng, ở đâu, khi nào HTCT hoạt động có hiệu quả thì ở đó các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, văn hóa… của địa phương được hoàn thành tốt, kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao… Do đó, việc đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã phục vụ nông thôn mới là vấn đề thiết thực và có ý nghĩa lớn, góp phần tích cực trong quá trình xây dựng NTM và phát triển kinh tế - xã hội ở Hải Phòng.

Hoàng Dũng