Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 229
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Hải Phòng ban hành kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (29/08/2019)

Ngày 28/8/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2026/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) thành phố Hải Phòng đến năm 2025. 

Công nhân vận hành thiết bị sản xuất trong ca làm việc tại doanh nghiệp KH&CN Công ty Cổ phần Cơ khí và Vật liệu xây dựng Thanh Phúc.

Theo kế hoạch, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 sẽ hỗ trợ hình thành và phát triển được 45 doanh nghiệp KH&CN, thành phố sẽ tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp KH&CN nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành, doanh nghiệp trong phát triển các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Bên cạnh đó, khảo sát, đánh giá, phân loại, tư vấn các tổ chức, doanh nghiệp có tiềm năng trở thành doanh nghiệp KH&CN; Hỗ trợ hình thành và nâng cao năng lực của các tổ chức tư vấn, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp KH&CN.

Nội dung hỗ trợ tập trung vào các hoạt động tư vấn; kinh phí mua sắm, hoàn thiện công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm; đào tạo, tập huấn kiến thức; xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử quảng bá sản phẩm cho doanh nghiệp…

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

Nguyễn Trường Xuân