Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 639
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật về KH&CN (23/06/2017)

Hai nội dung chính được các cán bộ Sở KH&CN phổ biến trong hội nghị diễn ra vào sáng 22/6 tại Sở KH&CN bao gồm: nội dung về giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và nội dung về thống kê KH&CN. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo, chuyên viên theo dõi KH&CN của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện; các trường đại học; cơ quan nghiên cứu, tổ chức KH&CN; các hiệp hội… trên địa bàn thành phố.

PGĐ Sở Lê Thị Tố Uyên phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến về các điều Luật, Nghị định, Thông tư có liên quan, như: Luật KH&CN số 29/2013/QH13; Nghị định số 08/2014/NĐ ngày 27/ 01/ 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN; Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/ 7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/ 6/ 2014 của Bộ KH&CN quy định trình tự thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN, 26/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN; Thông tư số 14/2015/TT-BKHCN ngày 19/8/2015 của Bộ KH&CN ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN.

Qua đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, trường đại học, cơ quan nghiên cứu, tổ chức KH&CN… nắm rõ cách thức, quy trình, thủ tục về giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN.

 

Hoàng Dũng