Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 11037
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Sở Khoa học và Công nghệ (31/05/2023)

Chiều 30/5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố lần thứ VI, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Sáng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố cùng toàn thể Đảng viên Sở KH&CN.

Phó Bí thư Đảng ủy Sở KH&CN Phạm Thị Sen Quỳnh báo cáo tại Hội nghị.

Bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Sở KH&CN đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong công tác tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố; lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân. Công tác xây dựng Đảng cũng được quan tâm chỉ đạo, qua đó tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Đảng ủy cũng định hướng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan triển khai các hoạt động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn ngành. Tính đến giữa nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN đã có nhiều nỗ lực và từng bước cải tiến phương thức để nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành, song vẫn còn tồn tại những hạn chế, như: Việc triển khai một số nhiệm vụ chính trị còn chậm, chưa đạt hiệu quả cao; việc thực hiện chế độ sinh hoạt chuyên đề tại các Chi bộ chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo; hoạt động của các tổ chức đoàn thể còn mang tính hình thức... Thay mặt Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Phạm Thị Sen Quỳnh thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ giữa nhiệm kỳ; đồng thời nêu ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến hết nhiệm kỳ, tập trung vào các mặt hoạt động của Đảng.

Đồng chí Phạm Quang Sáng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Sáng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đánh giá cao sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở; sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Bộ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trên các mặt công tác. Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhấn mạnh vào một số nội dung: Xác định nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ trọng tâm; đặc biệt quan tâm đến công tác tư tưởng nội bộ; tiếp tục quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh một cách toàn diện; chú trọng xây dựng tác phong, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan trong công tác cán bộ để hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Hoàng Dũng