Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 68930
Tổng truy cập : 57,998

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng 2016

Hướng dẫn về Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và Giải thưởng thành phố về KH&CN (21/04/2016)

Hướng dẫn về Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và Giải thưởng thành phố về KH&CN

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Phụ lục biểu mẫu hướng dẫn thực hiện 

Xem chi tiết tại đây.