Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 11787
Tổng truy cập : 57,998

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng 2016

Triển khai Kế hoạch của UBND thành phố về xét tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và Giải thưởng Thành phố về KH&CN năm 2016 (25/04/2016)

 

Sáng 22/4, Sở KH&CN thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến, triển khai Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 13/4/2016 của UBND thành phố về tổ chức xét tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và Giải thưởng Thành phố về KH&CN năm 2016. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở; UBND các quận, huyện; các trường đại học, cao đẳng; các tổ chức KH&CN và một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc Sở KH&CN – Lê Thị Tố Uyên giải đáp thắc mắc của các đại biểu tại hội nghị.

Việc xét tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và Giải thưởng Thành phố về KH&CN năm 2016 được tiến hành qua 02 cấp: cấp cơ sở và cấp thành phố. Tại cấp cơ sở, hồ sơ đề nghị xét tặng các giải thưởng được xem xét tại Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp cơ sở (do thủ trưởng cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý tác giả công trình thành lập) từ ngày 15/4-10/6/2016. Tại cấp thành phố, Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành cấp thành phố sẽ xem xét hồ sơ đề nghị xét tặng từ ngày 11/6-11/7/2016. Tiếp đó, Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp thành phố xem xét các hồ sơ xét tặng từ ngày 12/7-12/8/2016. Hồ sơ các công trình vượt qua 03 vòng xét tặng sẽ được Ban Thi đua – Khen thưởng thẩm định, trình UBND thành phố và dự kiến tổ chức trao tặng Giải thưởng vào ngày 02/9/2016.

Chủ trì hội nghị, Phó Giám đốc Sở KH&CN - Lê Thị Tố Uyên nhấn mạnh một số điểm đáng lưu ý trong Quy định về Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và Giải thưởng Thành phố về KH&CN: Các công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng phải được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 03 năm hoặc được ứng dụng đổi mới sáng tạo có hiệu quả ít nhất 01 năm tính đến thời điểm cơ quan chủ trì tổ chức xét tặng giải thưởng nhận hồ sơ; Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và Giải thưởng thành phố về KH&CN đối với 03 loại hình: công trình nghiên cứu khoa học, công trình nghiên cứu phát triển công nghệ và công trình ứng dụng công nghệ hoàn toàn khác nhau và được nêu cụ thể trong Hướng dẫn thực hiện Quy định về Giải thưởng KH&CN trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Tiền thưởng kèm theo Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm về KH&CN tương đương 70 lần mức lương cơ sở tại thời điểm quyết định tặng thưởng, tiền thưởng kèm theo Giải thưởng thành phố về KH&CN tương đương 50 lần mức lương cơ sở tại thời điểm quyết định tặng thưởng, đều là mức cao so với các giải thưởng cấp thành phố từ trước đến nay …

Năm 2016 là năm đầu tiên tổ chức xét tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và Giải thưởng Thành phố về KH&CN. Việc tổ chức xét tặng và công bố các giải thưởng này sẽ được tổ chức 05 năm một lần, góp phần tôn vinh những cá nhân hoạt động KH&CN có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, KH&CN của thành phố.

 

Thu Nga