Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 104
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn thành phố Hải Phòng (27/07/2020)

Sáng 26/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp thành phố: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn thành phố Hải Phòng”. Đề tài do ThS Nguyễn Văn Hiểu -  Hiệu trưởng trường Chính trị Tô Hiệu làm chủ nhiệm.

Bà Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo - Chủ tịch Hội đồng khoa học, chủ trì hội nghị.

Sau khi nghiên cứu một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn có liên quan đến chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đề tài tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm 2010 đến nay trên các lĩnh vực: Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương, sự phối hợp giữa cơ quan đơn vị nhà trường trong xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; Nội dung chương trình đào tạo lý luận chính trị và sự phù hợp của phương pháp, hình thức dạy và học với nội dung chương trình và người học; Năng lực của giảng viên, công tác quản lý học viên, kiểm tra quản lý chất lượng dạy, học và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động; Kết quả đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và thái độ, ý thức trách nhiệm của học viên tham gia đào tạo bồi dưỡng. Kết quả cho thấy, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trên địa bàn thành phố còn một số hạn chế như: Nội dung còn nặng về lý thuyết, yếu về kỹ năng, thiếu về kiến thức thực tiễn; Phương pháp giảng dạy đôi khi còn hạn chế; Cơ chế chính sách và cơ sở vật chất còn một vài bất cập.

Trước thực trạng đó, nhóm nghiên cứu đề xuất 4 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn thành phố Hải Phòng gồm: Nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên và công tác quản lý  học viên, đồng thời kiểm tra, quản lý chất lượng dạy và học trong đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị trên địa bàn thành phố; Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị trên địa bàn thành phố; Tăng cường phối hợp giữa cơ quan, đơn vị nhà trường, nâng cao nhận thức, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và nâng cao ý thức trách nhiệm, mức độ tích cực, chủ động sáng tạo của học viên trong quá trình tham gia đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; Tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí và đổi mới cơ chế chính sách để đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị.

Nhờ phản ánh đúng thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Hải Phòng và đề xuất các giải pháp có tính khả thi và thực tiễn cao, đề tài được Hội đồng khoa học thành phố đánh giá xếp loại xuất sắc.

Nguyễn Thơm