Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 13692
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện Kiến Thuỵ (08/03/2023)

Lễ hội truyền thống là tài sản vô giá trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể, làm giàu và phát huy giá trị nền văn hóa dân tộc. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị của lễ hội truyền thống có tác dụng khai thác tiềm năng du lịch, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên, việc tổ chức lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện Kiến Thuỵ vẫn mang tính tự phát; việc du nhập văn hoá phương Tây cũng làm biến đổi tính chất của lễ hội; các nhà quản lý cũng chưa có chính sách phù hợp và kịp thời đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội. Nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề, Ban Tuyên giáo huyện uỷ Kiến Thuỵ đã đề xuất đề tài “Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện Kiến Thuỵ”. Đề tài do Thạc sĩ Lê Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Kiến Thuỵ làm chủ nhiệm, được Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tư vấn phê duyệt thuyết minh sáng 8/3/2023.

TS Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì Hội nghị.

Ngoài việc nghiên cứu quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước và các công trình nghiên cứu có liên quan đến việc quản lý, bảo tổn, phát huy giá trị lễ hội, Ban chủ nhiệm đề tài cũng hướng đến việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện Kiến thuỵ. Trong đó tập trung vào các nội dung: các nghi thức, nghi lễ của các lễ hội truyền thống; các không gian văn hoá liên quan đến lễ hội; các cơ quan, tổ chức quản lý, khai thác, phát huy lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện Kiến Thuỵ.

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá lễ hội trên địa bàn huyện Kiến Thuỵ trong thời gian tới, tập trung vào 03 nhóm giải pháp chủ yếu: Quản lý nhà nước; Bảo tồn lễ hội truyền thống và Phát huy giá trị lễ hội truyền thống.

Ban chủ nhiệm đề tài trình bày thuyết minh trước Hội đồng.

Sau khi nghe báo cáo thuyết minh và qua trao đổi, thảo luận, phân tích, lấy ý kiến chuyên gia, Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu chỉnh sửa thuyết minh trên cơ sở: làm rõ sự khác nhau giữa công tác quản lý với bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội, từ đó xác định lại tên đề tài; bổ sung các khái niệm và công trình nghiên cứu có liên quan trên địa bàn thành phố; nhận diện giá trị các lễ hội một cách đầy đủ để đưa ra giải pháp giải quyết những tồn tại, hạn chế hiện nay; làm rõ tính mới, tính riêng biệt của đề tài với những công trình nghiên cứu trước đây. Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến từ Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện thuyết minh./.

Nhật Minh