Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 1743
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay (17/05/2023)

Đề tài do Ban Tuyên giáo Thành ủy đề xuất thực hiện, được tư vấn phê duyệt thuyết minh chiều 17/5/2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ. Giám đốc Sở Trần Quang Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn phê duyệt thuyết minh đề tài.

Quang cảnh Hội nghị tư vấn phê duyệt thuyết minh đề tài.

Ý tưởng của Ban Chủ nhiệm là nghiên cứu một số vấn đề lý luận về giáo dục chính trị cho học sinh, sinh viên (GDCT cho HSSV), khảo sát kinh nghiệm thực tiễn tại một số địa phương; đánh giá thực trạng từ năm 2020 - 2023, dự báo tình hình và một số vấn đề đặt ra đối với công tác GDCT cho HSSV ở Hải Phòng; từ đó đề xuất 13 giải pháp tăng cường công tác GDCT cho HSSV trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo (giải pháp xây dựng, phát triển văn hóa con người Hải Phòng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDCT cho HSSV ở Hải Phòng; giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền đối với công tác GDCT cho HSSV ở Hải Phòng; giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp công tác GDCT của tổ chức Đoàn, Hội ở Hải Phòng đối với HSSV; giải pháp đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức GDCT cho HSSV ở Hải Phòng…). Đối tượng HSSV trong khuôn khổ đề tài được nhóm nghiên cứu xác định trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và học sinh trung học phổ thông ở Hải Phòng. Đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, ngoài các sản phẩm nêu trên, một sản phẩm khoa học chính khác của đề tài là xây dựng Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác GDCT cho HSSV ở Hải Phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Tư vấn thuyết minh đề tài, các thành viên Hội đồng đưa ra nhiều ý kiến góp ý, trong đó đề nghị Ban Chủ nhiệm xem xét bổ sung, chỉnh sửa lại tên đề tài theo hướng nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác GDCT đối với HSSV trên địa bàn thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo, trong đó làm rõ khái niệm "tăng cường" trong nghiên cứu; xác định rõ nhóm đối tượng học sinh và sinh viên trong nghiên cứu nằm trong số các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp; xem xét bổ sung bộ tiêu chí đánh giá công tác GDCT cho HSSV tại Hải Phòng…

An Nhiên