Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 5377
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Tổ chức kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý vi phạm về quy chuẩn kỹ thuật với hàng hóa xăng dầu (23/11/2022)

Triển khai Quyết định số 259/QĐ-SKHCN ngày 11/12/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2022, trong tháng 9 và tháng 10/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Hoạt động của một cây xăng trên địa bàn Hải Phòng.

Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị đều thực hiện các quy định tại Điều 21 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng xăng dầu tại cơ sở bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên vẫn có đơn vị còn thiếu sót trong quá trình lập, lưu giữ hồ sơ.

Đoàn kiểm tra cũng tiến hành lấy 08 mẫu gồm 03 mẫu xăng RON95-III, 03 mẫu xăng E5RON92-II, 02 mẫu dầu DO 0,05S-II để kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2015/BKHCN và sửa đổi 1:2017 QCVN1:2015/BKHCN.

Nhằm phát hiện và xử lý vi phạm về quy chuẩn kỹ thuật với hàng hóa xăng dầu, thông qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã tiến hành hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị thực hiện đầy đủ các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Nhật Hạ