Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 11533
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức chào mừng ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 2023 (16/05/2023)

Ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt giới trí thức. Đến năm 2013, Việt Nam đã chọn ngày này để kỷ niệm, tôn vinh những người làm khoa học.

Cách đây 60 năm, tại Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng. Tại sự kiện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu, tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN). Người khẳng định: “Chúng ta đều biết rằng trình độ KH&CN của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp... Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó... Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi... Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học và kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ...”.

Đến ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Luật KH&CN được thông qua, thống nhất chọn ngày 18/5 hàng năm là Ngày KH&CN Việt Nam. Đây là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng KH&CN vào sản xuất. 10 năm qua, ngày 18/5 được ngành Khoa học tổ chức hàng trăm nghìn sự kiện để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước.

Năm 2023, Sở KH&CN đã xây dựng kế hoạch tổ chức ngày KH&CN với các chủ đề “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) trên nền tảng văn hoá Việt Nam”, “KH, CN&ĐMST - nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”, “KH,CN&ĐMST - động lực phát triển bền vững”. Hoạt động này nhằm biểu dương và tôn vinh các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH,CN&ĐMST nổi bật; thu hút các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia hoạt động KH,CN&ĐMST trong nước; khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN trong tương lai. Nâng cao văn hoá đổi mới sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra động lực tăng trưởng mới cho xã hội.

Các nội dung tuyên tuyền gồm: Mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam; Các hoạt động tuyên truyền ngày KH&CN Việt Nam của ngành, thành phố; Thông tin về những thành tựu KH&CN nổi bật và có đóng góp thiết thực trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và thành phố Hải Phòng, những đóng góp thiết thực của ngành KH&CN phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, thông tin về những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; Các chính sách, pháp luật mới được ban hành; Các mục tiêu, định hướng lớn trong Chiến lược phát triển KHCN và ĐMST đến năm 2030, phương hướng, nhiệm vụ KHCN và ĐMST của ngành KH&CN đến năm 2025…/.

Hoàng Dũng