Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 351
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành xuất sắc công tác dân vận năm 2022 (11/07/2023)

Ngày 07/7/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 1937/QĐ-UBND về việc xếp loại công tác dân vận của các sở, ngành và UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022.

Theo đó, trong số 22 sở, ban, ngành, chỉ có 02 đơn vị là Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Nội vụ được xếp loại xuất sắc; 20 đơn vị xếp loại hoàn thành tốt về công tác dân vận. Đối với khối UBND các quận, huyện, 14/14 đơn vị đều xếp loai tốt về công tác dân vận.

Sở KH&CN luôn tích cực cải tiến chất lượng hoạt động nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Việc đánh giá, xếp loại công tác dân vận được thực hiện hàng năm và phân thành 03 mức xuất sắc, tốt, trung bình, dựa trên việc xem xét, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động quản lý Nhà nước theo 9 tiêu chí gồm: Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác dân vận; Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương; Việc công bố, công khai thủ tục hành chính và thực hiện chế một cửa, một cửa liên thông; Việc thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị, địa phương; Công tác tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết những ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; Xây dựng cơ quan văn hóa, công sở văn minh; Tạo điều kiện thuận li để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia quản lý nhà nước; Thực hiện phong trào thi đua, phong trào “Dân vận khéo”; Phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân vận.

Được UBND thành phố ghi nhận và xếp loại xuất sắc trong công tác dân vận năm 2022 là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, táo bạo, đổi mới, sáng tạo của đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nói riêng, đội ngũ lãnh đạo Sở nói chung trong việc hoạch định chiến lược, xác định mục tiêu, định hướng chính sách; thiết lập và duy trì mối quan hệ đối tác; lựa chọn, phân công và giám sát đúng người, đúng việc, đảm bảo tiến độ, chất lượng, kế hoạch và mục tiêu đã đề ra; đồng thời khích lệ, động viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong Sở chủ động, tích cực, nỗ lực, tập trung phát huy thế mạnh; đoàn kết, nhất trí vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện tốt công tác dân vận; góp phần nâng cao sự tin tưởng, hài lòng của người dân./.

Chiêu Minh