Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 1166
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Thẩm tra hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn Hải Phòng (15/05/2023)

Chiều 15/5/2023, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị thẩm tra hồ sơ Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Thị Hiên làm Chủ tịch Hội đồng thẩm tra. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Sở Y tế, cơ quan Thường trực Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương báo cáo tóm tắt nội dung Dự thảo gồm 4 phần: Quy định chung; quy định về kỹ thuật; quy định về quản lý và tổ chức, thực hiện. Quá trình xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng trải qua các bước: Lập, phê duyệt kế hoạch; thành lập ban soạn thảo; biên soạn Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; lấy ý kiến và hoàn chỉnh Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Theo đại diện Ban soạn thảo, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt hiện có 99 chỉ tiêu, Hải Phòng xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương với 42 chỉ tiêu dựa trên các điều kiện đặc thù của thành phố, một số chỉ tiêu từ nhóm B được chuyển sang nhóm A (tần suất kiểm tra, giám sát chất lượng nước với các chỉ tiêu thuộc nhóm A cao hơn nhóm B).

Các thành viên Hội đồng cũng trao đổi, làm rõ một số thuật ngữ; đề nghị Ban soạn thảo cập nhật số liệu về cơ sở cấp nước, số liệu quan trắc nguồn nước tính đến thời điểm hiện tại; bổ sung thông tin về hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước (của cụm công nghiệp và người dân); quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức, thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật địa phương...

Hội đồng thống nhất đánh giá, hồ sơ Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương được lập đầy đủ theo đúng quy định; nội dung Quy chuẩn phù hợp với quy định pháp luật, cam kết quốc tế liên quan, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong hệ thống quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam; không chồng chéo về quy định kỹ thuật, yêu cầu quản lý; không tạo ra rào cản kỹ thuật không cần thiết đối với sản xuất, kinh doanh, lưu thông sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa các tỉnh, thành phố. Cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến Hội đồng, hoàn thiện nội dung hồ sơ Dự thảo theo quy định trước khi đề nghị Bộ Y tế thẩm định. Sau khi có kết quả thẩm định của Bộ Y tế, Sở Y tế cùng Ban soạn thảo hoàn chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, trình UBND thành phố ban hành.

Mộc Trà