Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 78
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Thông báo quy định mức thu, nộp, hoàn trả phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp (12/06/2020)

Ngày 05 tháng 06 năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 7638/TB-SHTT về việc triển khai áp dụng Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp.

Mã số vạch được in trên mỗi mặt hàng, nếu mã vạch làm giả thì thiết bị đọc sẽ không quét được.

Theo thông báo, các thủ tục liên quan đến đăng ký sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 và các thủ tục trong quá trình xử lý các đơn sở hữu công nghiệp nhận trước đó có thông báo với nội dung nộp lệ phí do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 sẽ được giảm 50% các loại lệ phí sở hữu công nghiệp quy định tại mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Các thủ tục liên quan đến đăng ký sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ (bao gồm cả các Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ) tiếp nhận từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 28/5/2020 và các thủ tục trong quá trình xử lý các đơn sở hữu công nghiệp nhận trước đó có thông báo với nội dung nộp lệ phí do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 29/5/2020 nhưng chưa được giảm 50% lệ phí theo quy định tại Thông tư số 45/2020/TT-BTC do chưa kịp triển khai Thông tư thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành hoàn trả lệ phí thu thừa tương ứng với 50% số lệ phí đã thu của người nộp đơn. Trong trường hợp người nộp đơn chưa nộp thì khi nộp sẽ thực hiện theo mức giảm 50% như quy định tại Thông tư số 45/2020/TT-BTC.

Để được hoàn trả lệ phí, các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về địa chỉ Cục Sở hữu trí tuệ: số 384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội hoặc các Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh.

Hồ sơ hoàn trả lệ phí gồm: công văn đề nghị hoàn trả lệ phí có thông tin về chủ đơn, số đơn, ngày nộp đơn, số biên lai nộp lệ phí và phương thức đề nghị hoàn trả; Bản gốc (Liên 2) của Biên lai thu phí, lệ phí do Cục Sở hữu trí tuệ phát hành có nội dung thu lệ phí thừa; Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản sao trong trường hợp gửi Hồ sơ qua đường bưu điện) đối với trường hợp người nộp đơn là cá nhân, và Giấy giới thiệu, Giấy ủy quyền đối với trường hợp cá nhân đại diện cho người nộp đơn là tổ chức.

Thời hạn nhận Hồ sơ đề nghị hoàn trả lệ phí nộp thừa từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/8/2020.

Chi tiết Thông báo số 7638/TB-SHTT xem

Chi tiết Thông tư số 45/2020/TT-BCT xem tại đây;

Chi tiết Thông tư số 263/2016/TT-BTC xem tại đây;

Nguyễn Trường Xuân