Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 308
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2021 tại thành phố Hải Phòng (29/01/2021)

Giải thưởng Chất lượng quốc gia (sau đây gọi tắt là GTCLQG) là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng trong cộng đồng doanh nghiệp cũng như của toàn xã hội. GTCLQG được tổ chức xét thưởng hằng năm và nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương.

Hình ảnh minh họa Cúp và Giấy chứng nhận Giải vàng chất lượng quốc gia

Hình ảnh minh họa Cúp và Giấy chứng nhận Giải vàng chất lượng quốc gia.

Nhằm triển khai các hoạt động của GTCLQG năm 2021 tại Hải Phòng, ngày 27/01, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 15/TB-SKHCN mời các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố tham gia GTCLQG năm nay.

Theo thông báo, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam, không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham dự giải thưởng.

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG (gồm Giải vàng chất lượng quốc gia và Giải thưởng Chất lượng quốc gia) được nhận cúp GTCLQG, giấy chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ và được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của giải thưởng trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp. 20 doanh nghiệp đạt Giải vàng Chất lượng quốc gia suất sắc nhất được lựa chọn để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Năm 2021, GTCLQL xét thưởng thông qua Hội đồng sơ tuyển cấp thành phố và hội đồng Quốc gia, dựa trên 07 tiêu chí gồm: Vai trò của lãnh đạo; Chiến lược hoạt động; Chính sách và định hướng vào khách hàng và thị trường; Đo lường, phân tích và quản lý tri thức; Quản lý nguồn nhân lực; Quản lý quá trình hoạt động; Kết quả hoạt động.

Hồ sơ tham dự GTCLQG gồm: Đơn đăng ký tham dự GTCLQG (theo mẫu gửi kèm thông báo); Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp; Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của giải thưởng; Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến sao y bản chính, chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan; Tài liệu chứng minh sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng sao y bản chính; Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất sao y bản chính; Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất; Tài liệu chứng minh kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất.

Các tổ chức, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đăng ký tham dự GTCLQG đến hết ngày 31/5/2021 tại địa chỉ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 240 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng; Điện thoại: 02253.730.798 hoặc liên hệ Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng (ông Trương Hữu Khải, điện thoại 0982.634.968/02253.625.714) để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Chi tiết Thông báo số 15/TB-SKHCN xem tại đây!

Nguyễn Hoa Phong