Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 257
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt các Chương trình, Kế hoạch khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025 (10/03/2021)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng phê duyệt 03 Chương trình và 03 Kế hoạch khoa học và công nghệ giai đoạn mới trên cơ sở phát huy thành quả các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm từ 2013-2020 nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 08 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố về khoa học và công nghệ.

03 Chương trình giai đoạn mới gồm: Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030; Chương trình tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025; Chương trình đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tếvề khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025. 03 Kế hoạch được phê duyệt gồm: Kế hoạch thực hiện Chương trình đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025.

Các Quyết định đã chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và phân công tổ chức thực hiện dựa trên chức năng, nhiệm vụ của từng Sở, ngành, đơn vị. Theo đó, UBND thành phố có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình, Kế hoạch khoa học và công nghệ trọng điểm thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 (bao gồm thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ban chỉ đạo). Sở Khoa học và Công nghệ được giao là cơ quan thường trực các Chương trình, Kế hoạch và có trách nhiệm tham mưu giúp UBND thành phố tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ chức năng, tổng hợp, cân đối các nguồn lực, bố trí ngân sách hằng năm… để thực hiện các Chương trình, Kế hoạch. Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nội dung công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

File đính kèm các Quyết định/Kế hoạch xem tại đây!

Nguyễn Hoa Phong