Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 119
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2050 (23/11/2022)

Ngày 21/11/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 260/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án Nhà máy điện rác sau khi hoàn thành.

Theo đó, giai đoạn 2022-2025, Thành phố đầu tư xây dựng để đưa vào vận hành 02 nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Khu xử lý Đình Vũ và xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo với công suất 1.000 tấn/ngày; 01 Khu xử lý chất thải rắn Bạch Long Vĩ với công suất 10 tấn/ngày bằng công nghệ đốt; 02 Khu xử lý chất thải xây dựng tại Tràng Cát, quận Hải An và phía Nam Khu công nghiệp Bến Rừng, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên; đầu tư xây dựng khu xử lý bùn, mỡ thải phát sinh từ các hoạt động nạo vét hệ thống thoát nước, bể phốt, hầm cầu và các hoạt động khác. Bên cạnh đó, Thành phố cũng đầu tư xây dựng, cải tạo trạm trung chuyển, điểm tập kết chất thải rắn trên địa bàn; nâng cấp cải tạo các bãi rác tạm thành các bãi rác chôn lấp hợp vệ sinh tại các huyện: Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và Bạch Long Vĩ; đóng cửa, cải tạo phục hồi môi trường tại 85 bãi rác tạm tại các huyện; rà soát, đánh giá hiệu quả tại các lò đốt rác BD-Alpha và các lò đốt rác quy mô nhỏ, dừng hoạt động các lò đốt rác không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý chất thải rắn; nghiên cứu, điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; các hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải rắn và kiểm soát chặt chẽ việc phát sinh, thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định đối với chất thải đặc thù cũng được triển khai đồng bộ. Việc phân loại rác tại nguồn đảm bảo tỷ lệ hộ dân thực hiện đạt 100% tính đến ngày 31/12/2014. 

Kế hoạch cũng nêu rõ các mục tiêu cụ thể tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND theo từng giai đoạn 2022-2025 và 2026-2030, phân công các đơn vị chủ trì, thực hiện và các chương trình, nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm thực hiện giai đoạn 2022-2025; phân công nhiệm vụ triển khai thực Nghị quyết số 27/NQ-HĐND giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2050.

An Nhiên