Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 215
Tổng truy cập : 57,998

Tin tức

Xem tất cả
Hội đồng KH&CN thành phố vừa tiến hành đánh giá kết quả thực hiện xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ của 3 doanh nghiệp (Công ty CP Ắc quy Tia sáng, Công ty CP hóa chất Minh Đức và Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Hạ Long), đưa tổng số đơn vị hoàn thành xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ của Hải Phòng lên 10 doanh nghiệp.

Thảo luận

Xem tất cả
Tại Kết luận số 07-Kl/TU Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU “về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Hải Phòng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”, một trong những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp bổ khuyết quan trọng là: “Xây dựng đội ngũ giám đốc, quản trị doanh nghiệp có kiến thức hội nhập quốc tế, KH&CN, có năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả”. Triển khai thực hiện Kết luận trên, Thường vụ Thành ủy giao cho Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Hội) giúp thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án “Bồi dưỡng, đào tạo giám đốc quản trị doanh nghiệp giỏi thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 - 2020” với chương trình tiên tiến, thiết thực, hiệu quả. Ngày 3/4/2014, Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 2144/KH-UBND giao cho Hội chủ trì, xây dựng Đề án và tổ chức thực hiện.